Jak wszyscy wiemy, od niedawna można w księgarniach dostać Słowa Światłości w wydaniu zmienionym. Co takiego uległo zmianie w tym monumentalnym dziele Sandersona, o tym możecie się przekonać w dalszej części postu.

Oficjalna lista zmian podana przez MAGa znajduje się tutaj (a jeśli ktoś pragnie sprawdzić zmiany w angielskiej wersji, to tutaj jest wersja półoficjalna).

Pomimo wprowadzonych poprawek, nie wszystko jeszcze “gra” w polskim wydaniu. Ci, którzy czytali mój poprzedni artykuł wiedzą, że zaszyfrowany fragment Diagramu zawiera pewne mankamenty. Nie jest to jednak wszystko, do czego można mieć pewne zastrzeżenia.

Numeracja podana dla starego wydania.

Strona 356, linijka 8:
A, tak. Nadeszła jedna z tych burz, napełniona aż po rękojeść i tylko czekająca, żeby gdzieś się wbić.
powinno być
A, tak. Nadeszła jedna z tych burz, Napełniona aż po rękojeść/(Napełniona Inwestyturą aż po rękojeść) i tylko czekająca, żeby gdzieś się wbić.

Strona 641, linijka 17:
Doskonałe nastrojenie – powiedział Trefniś – sprawia, że wszystko jest o wiele łatwiejsze niż wcześniej…
powinno być:
Słuch doskonały – powiedział Trefniś – sprawia, że wszystko jest o wiele łatwiejsze niż wcześniej…

strona 825:
Jednym z niebezpieczeństw wynikających z użycia tak potężnej broni jest potencjalne pobudzenie tych badających więź Nahel. Należy unikać umieszczania tych jednostek w trudnych sytuacjach, jeśli nie akceptuje się konsekwencji w postaci Napełnienia.
^ Z Diagramu, deska podłogowa nr 27; akapit 6

powinno być
Jednym z niebezpieczeństw wynikających z użycia tak potężnej broni jest potencjalne pobudzenie tych badających więź Nahel. Należy unikać umieszczania tych jednostek w silnie stresujących sytuacjach, jeśli nie akceptuje się konsekwencji ich potencjalnego Napełnienia/(potencjalnej Inwestytury).
^ Z Diagramu, deska podłogowa nr 27; akapit 6

strona 890:
316249151644251644102030625085251254016314162016141675610259261125424940421040420155101134410441702540104215166155104243306113234613015103168513085610634171540125212.
^ Z Diagramu, księga drugiego okrążenia sklepienia, wzór 15

powinno być
318249151844251844101930625085251273918314181918141875610259261125424939421039341915510113441044161253931042151861551042433061132346130151031885130485610634161539127212.
^ Z Diagramu, księga drugiego okrążenia sklepienia, wzór 15

Zachęcam do łamania szyfru – jest całkiem prosty. Aha, ten fragment został przetłumaczony na język polski (stąd błędy w oficjalnej wersji).