Świetliści

Świetliści Rycerze byli organizacją Mocowiązców na Rosharze. Ich głównym ośrodkiem było Urithiru, ale mieszkali w miastach w całej Aletheli. Za swój obowiązek i przywilej uważali zachowywanie czujności przed Spustoszeniem. Powszechnie wierzy się, że zdradzili ludzkość w Dniu Odstępstwa i od tamtego czasu mówiono o nich Zaginieni Świetliści. Ich symbolem było osiem okręgów połączone z dwoma w środku, w kształcie klepsydry, znany też jako Podwójne Oko Wszechmocnego.

Pierwsi Mocowiązcy powstali w wyniku sprenów próbujących naśladować Ostrza Honoru, które Wszechmocny podarował Heroldom. Spreny tworzyły więzi z ludźmi, dając im zdolności Wiązania Mocy. Honor był zaskoczony ich pojawieniem się, jako że nie nauczył tego swoich Heroldów. Ci Mocowiązcy zostali później zorganizowani w dziesięć zakonów Świetlistych Rycerzy przez Herolda Ishar’Elina, aby wyglądali nadchodzących Spustoszeń, pomagali ludziom walczyć a potem pomagać w odbudowie społeczeństwa po zniszczeniach, które niosły Spustoszenia. Każdy z zakonów został objęty patronatem przez odpowiedniego Herolda.

Świetliści Rycerze kierowali się w swoim postępowaniu Nieśmiertelnymi Słowami. Był to zestaw przysiąg, które wypowiadali aby rozwijać zdolności Wiązania Mocy. Każdy zakon miał pięć Ideałów, z czego tylko pierwszy był taki sam dla wszystkich. Tkacze Światła nie wypowiadają żadnych przysiąg poza pierwszą, zamiast tego muszą mówić prawdy.
Pierwszy Ideał:

Życie ponad śmiercią. Siła ponad słabością. Podróż ponad celem.

Więź ze sprenem, zwana więzią Nahel, dawała każdemu z Mocowiązców dostęp do dwóch Mocy. Każda z Mocy była używana przez dwa zakony. Uczeni wyprowadzali również powiązania dziesięciu zakonów z Dziesięcioma Esencjami.

Kolejność zakonów oraz ich Moce to:

 • Wiatrowi (Przyczepność i Grawitacja)
 • Niebiańscy (Grawitacja i Podział)
 • Wyzwalacze (Podział i Abrazja)
 • Tancerze Krawędzi (Abrazja i Rozwój)
 • Widzący Prawdę (Rozwój i Illuminacja)
 • Tkacze Światła (Illuminacja i Transformacja)
 • Przenosiciele (Transformacja i Przenoszenie)
 • Kształtujący (Przenoszenie i Spójność)
 • Strażnicy Skał (Spójność i Napięcie)
 • Kowale Więzi (Napięcie i Przyczepność)

Kolejność Mocy to:

 • Przyczepność: Moc Ciśnienia i Próżni
 • Grawitacja: Moc Ciążenia
 • Podział: Moc Zniszczenia i Rozkładu
 • Abrazja: Moc Tarcia
 • Rozwój: Moc Wzrostu i Uzdrawiania, inaczej Odrodzenia
 • Illuminacja: Moc Światła, Dźwięku i innych Fal
 • Transformacja: Moc Dusznikowania
 • Przenoszenie: Moc Ruchu i Przejścia Między Krainami
 • Spójność: Moc Silnego Połączenia Osiowego
 • Napięcie: Moc Słabego Połączenia Osiowego

Cytaty z księgi Słowa Światłości znajdziesz tutaj.

 

Wiatrowi (Windrunners)

Ich domeną jest przede wszystkim obrona ludzi, jak i postępowanie właściwie, w zależności od tego, co to w danej sytuacji znaczy. Dlatego ich zdolności osadzają się na więzi z honorsprenami. Ich opiekunem jest Jezrien, Król Heroldów, Herold Królów, który nauczał ludzkich władców przywództwa. Takie prawdopodobnie było również zadanie Wiatrowych.

Władają mocami Grawitacji – jak Niebiańscy i Przyczepności – jak Kowale Więzi. Dodatkowa zdolność tych Świetlistych jest związana z nietypową liczebnością i siłą ich giermków.

Mają pięć Ideałów, z czego poznaliśmy dotąd trzy:

 • Życie ponad śmiercią, siła ponad słabością, podróż ponad celem.
 • Będę chronić tych, którzy nie mogą bronić się sami.
 • Będę chronił nawet tych, których nienawidzę, tak długo, jak to będzie właściwe.

glifwiatrowi

 

Niebiańscy (Skybreakers)

Ich dziedziną jest sprawiedliwość, a także respektowanie i wykonywanie litery prawa. Księga Słowa Światłości sugeruje, że specjalną zdolnością Niebiańskich jest oddzielanie winnych od niewinnych. Nieznany jest ich spren, jednak wiele wskazuje na to, że tworzą więź z arcysprenami. Opiekunem Niebiańskich jest Nalan, Herold Sprawiedliwości, który z wielkimi oporami jako ostatni przyjął patronat nad jednym z zakonów.

Władają oni mocami Grawitacji – podobnie jak Wiatrowi, a także Podziału – tak jak Wyzwalacze.

Pierwsze dwa Ideały brzmią:

 • Życie ponad śmiercią, siła ponad słabością, podróż ponad celem.
 • Stawiam prawo ponad wszystko.

 

glifniebianscy

 

Wyzwalacze (Dustbringers)

Oficjalna nazwa była propagowana przez członków samego zakonu, natomiast często stosowano wobec nich inne określenia, jak Pyłowcy – ten przydomek budził w nich szczególny gniew, ze względu na podobieństwo do określenia Pustkowcy. Ich patronką jest Chanarach, Herold Odwagi, co sugeruje również ich dziedzinę. Relacje wskazują, że członków tego zakonu cechowała pewna wybuchowość i nieprzewidywalność. Nie wiemy, z jakimi sprenami się łączą. Preludium serii wspomina również, że moce Wyzwalaczy pozwalały im na palenie nawet najtrudniejszych materii – stąd najpewniej wywodzą się potoczne nazwy zakonu, który po swoich działaniach zostawiał wszystko obrócone w popiół, kurz, pył. Ludzie ich odrzucali, prawdopodobnie przez straszną naturę ich mocy.

Władają mocami Podziału – podobnie jak Niebiańscy, i Tarcia – podobnie jak Tancerze Krawędzi.

Nie znamy ich ideałów, oprócz pierwszego:

 • Życie ponad śmiercią, siła ponad słabością, podróż ponad celem.

glifwyzwalaczy

 

 

Tancerze Krawędzi (Edgedancers)

Ich domeną było uzdrawianie, podobnie jak ich patronki – Herold Uzdrawiania, Vedel. Ich sprenem są pielęgnacjospreny. Świetlistych z tego zakonu wyróżniała lekka nieprzewidywalność, a także związana z ich mocami wielka gracja i zwinność. Uznawano ich za najbardziej wyrafinowanych i elokwentnych spośród  wszystkich zakonów.

Władają mocami Tarcia – podobnie jak Wyzwalacze, i Rozwoju – podobnie jak Widzący Prawdę.

Oprócz podstawowego ideału, znamy również drugi. Brzmią one:

 • Życie ponad śmiercią, siła ponad słabością, podróż ponad celem.
 • Będę pamiętać tych, którzy zostali zapomniani.
 • Będę słuchać tych, którzy są ignorowani.

gliftancerze

 

Widzący Prawdę (Truthwatchers)

Choć wciąż nie mamy dokładnych opisów, wiadomo, że członkowie tego zakonu otrzymują swego rodzaju wizje, które najprawdopodobniej pozwalają im dostrzegać zdarzenia i sytuacje w pełnym aspekcie. Nie wiadomo, czy chodzi również o przewidywanie przyszłości – dwukrotnie pojawiają się dyskretne wzmianki o tym, że ludzie nie miewają takich zdolności, jednak to przeświadczenie może być błędne w przypadku Świetlistych. Widzący są skryci, milczący i tajemniczy dla każdego z zewnątrz, nieskłonni do wyjaśnień, nie zapisywali swoich czynów ani nie opowiadali o nich. Opiekunką Widzących Prawdę była Paliah, Herold o głównym atrybucie ‘uczona’.

Ich moce to Rozwój – jak Tancerze, i Iluminacja – jak Tkacze Światła.

Nie znamy ich dawnej liczebności ani żadnego z ideałów, oprócz podstawowego:

 • Życie ponad śmiercią, siła ponad słabością, podróż ponad celem.

glifwidzacy

 

Tkacze Światła (Lightweavers)

Zakon, który istniał dla sztuki, zwykle skupiał pełnowartościowych artystów. Muzyków, malarzy, pisarzy i rzeźbiarzy, ponieważ ci mają największe predyspozycje do czynienia ‘kłamstwa’ – tworzenia iluzji, nieistniejących obrazów, upiększania, słowem – wszelkiego przekłamywania lub zmiany rzeczywistości. Ich spreny zwie się Zagadkowymi lub bardziej nieprzychylnie – kłamstwosprenami. Tkaczy Światła cechuje relatywizm, liberalizm w pojmowaniu, wszystko co związane z samodzielnym myśleniem i swobodną interpretacją. Włączając w to ich przysięgi. Ich opiekunką jest Shallash, Herold Piękna.
Księga Słowa Światłości sugeruje, że ich dodatkową zdolnością były ich niezwykłe zdolności umysłowe.

Posiadają moce Iluminacji – jak Widzący i Transformacji – jak Przenosiciele.

Moc Transformacji pozwala im również na przenoszenie się do Krainy Umysłu, zwanej na Rosharze Cieniomorzem, krainy sprenów, gdzie znajdują się umysły istot żywych i materii.

Wyjątkowo, Tkacze Światła wypowiadają żadnych Przysiąg poza pierwszą:

 • Życie ponad śmiercią, siła ponad słabością, podróż ponad celem.

W miejsce kolejnych Ideałów muszą oni wypowiadać Prawdy o samych sobie w celu osiągnięcia większej samoświadomości.

gliftkacze

 

Przenosiciele (Elsecallers)

Według relacji zwykle okazywali szczodrobliwość i z chęcią realizowali swoje powołanie.  Patronat nad nimi stanowiła Battar, Herold o atrybutach “uczony” i “ostrożny”.
Przenosiciele wiążą się z atramentosprenami.

Władają mocami Transformacji – jak Tkacze i Przenoszenia – razem z Kształtującymi.

Posiadane przez nich moce dają połowiczne pokrewieństwo z Tkaczami i Kształtującymi, ale to zderzenie tych posiadanych przez nich daje im znaczną przewagę w biegłości przenoszenia się do ojczyzny sprenów.

Ich Ideały są nieznane, poza jednym podstawowym:

 • Życie ponad śmiercią, siła ponad słabością, podróż ponad celem.

glifprzenosiciele

Kształtujący Wolę (Willshapers)

Nieznane są nam zdolności Kształtujących Wolę. Relacje mówią o tych Świetlistych jako zmiennych, uważa się, że to był najbardziej zróżnicowany zakon, którego członków łączyła przede wszystkim żądza przygody, dziwactw i nowości. Opiekę nad nimi objął Kalak, Herold Budowy. Ich spreny są jeszcze nieznane.

Ich moce to Przenoszenie – jak u Przenosicieli i Spójność – jak u Strażników Skał.

Ich nieśmiertelne słowa również są nieznane, poza tymi, które obowiązują wszystkich:

 • Życie ponad śmiercią, siła ponad słabością, podróż ponad celem.

glifkształtujacy

 

Strażnicy Skał (Stonewards)

Jeszcze jeden zakon jak dotychczas pozostający w sferze nieznanego. Wiadomo, że byli podopiecznymi Talenela, Herolda Wojny. Jako jedni z najbardziej intensywnych wyznawali ideę, że zakon odzwierciedla charakter i temperament swojego patrona, wobec czego ich profesja powinna być zgodna z dziedziną Talenela. W efekcie wierzyli, że do ich obowiązków należy stanowczość, siła i bycie niezawodnym, czego ciemną stroną był tak zwany ośli upór. Nie znamy ich sprenów.

Władają Spójnością – jak Kształtujący, i Napięciem – jak Kowale więzi.

Ich ideały, jak w wielu przypadkach, są nam nieznane. Za wyjątkiem tego jednego uniwersalnego:

 • Życie ponad śmiercią, siła ponad słabością, podróż ponad celem.

Drugi prawdopodobnie brzmi następująco:

 • Będę trwać, gdy inni upadają.

glifstrażnict

 

Kowale Więzi (Bondsmiths)

Ich zadaniem jest utrzymywanie pokoju i jednoczenie ludzi. Pośród pozostałych zakonów stanowili ważne osobistości. Kowal Więzi powinien umieć utrzymywać szacunek ludzi i mieć z nimi dobre stosunki, być skrupulatny i rozsądny. Ich moce, podobnie jak i spreny, uważano za wyjątkowe. Spekuluje się, że Kowale wiążą się z bógsprenami, które stanowią jakieś bóstwa dla ludzkości – my poznajemy jednego, Ojca Burz, który prawdopodobnie jest bógsprenem Honoru. Patronat nad tym zakonem obejmował Ishar, Herold Szczęścia.

Ich moce to Napięcie – jak Strażnicy skał, i Przyczepność, podobnie jak Wiatrowi.

Zwykle liczebność ich zakonu wynosiła nie więcej niż trzech członków, a przekonywanie ich do zwiększania tej liczby postrzegano jako wywrotowe. Jeden z nich zawsze przebywał przy tronach w Urithiru. Poznaliśmy jak dotąd pierwsze dwa ideały Kowali:

 • Życie ponad śmiercią, siła ponad słabością, podróż ponad celem.
 • Będę łączył zamiast dzielić. Będę jednoczył ludzi.

glifkowale

 

Potwierdzeni Świetliści (uwaga, ukryte spojlery z trzeciego tomu!)

Wiatrowi: Kaladin Burzą Błogosławiony

Niebiańscy:

Pyłowcy: Malata

Tancerze Krawędzi: Zwinka

Widzący Prawdę: Renarin Kholin, Ym (nieżyjący), Pniak

Tkacze Światła: Shallan Davar

Przenosiciele: Jasnah Kholin

Kształtujący:

Strażnicy Skał:

Kowale Więzi: Dalinar Kholin