Słowniczek

W związku nagromadzeniem nowych, mających zastosowanie tylko w serii pojęć, mamy dla was słowniczek pojęć, rozdzielający je w kategoriach: kultura, historia, magia, przyroda, języki obce. Strona będzie stale aktualizowana o nowe terminy.

KULTURA

babsk – mistrz dla thayleńskiego czeladnika kupieckiego. Sprawuje pełną opiekę i władzę nad uczniem, aż do ukończenia terminu.

havah – tradycyjna vorińska suknia dla jasnookich kobiet, zapinana z boku, z długością do ziemi. Lewy rękaw okrywa bezpieczną dłoń i posiada specjalną skrytkę.

ketek – skomplikowana odmiana świętego vorińskiego wiersza. Czytana tak samo od przodu i od tyłu, uwzględniając odmianę rzeczownika i czasownika. Podzielny na pięć wyraźnych, mniejszych części, z których każda stanowi skomplikowaną myśl. Kompletny wiersz musi stanowić zdanie, które jest poprawne gramatycznie i mające pogłębione znaczenie. Ze względu na poziom trudności dawniej uważany za najszlachetniejszą formę vorińskiej poezji.

Podział społeczny w Vorinizmie –  zgodnie z którym Jasnoocy dostali święte wezwanie do tego, by rządzić pozostałymi. Dzieli się na kilka grup:

 • Dahn – podział jasnookich. Jest dziesięć dahnów; im mniejszy dahn tym osoba jest wyżej postawiona. Dla przykładu: dziesiąty dahn charakteryzuje osobę, która znajduje się prawie tak nisko w hierarchii jak osoba ciemnooka.
 • Nahn – podział ciemnookich. Ciemnoocy z pierwszego lub drugiego nahnu są obywatelami bardzo wysokiej pozycji i zazwyczaj pełnią w społeczeństwie zasadnicze funkcje.
 • Niewolnicy – odznaczeni piętnem Sas nahn na czole. Niewolnicy Alethich są opłacani, jednak nie są znane przypadki, żeby ktokolwiek z niewolników był w stanie spłacić swój dług.

Z lektury dotychczas wydanych dwóch tomów ABŚ możemy wyciągnąć kilka informacji dotyczących poszczególnych miejsc w hierarchii:

 • czwarty dahn – może go uzyskać lider pełnego batalionu lub osoba, która jest Odpryskowym
 • pierwszy nahn – osoba o tej pozycji jest warta by wżenić się w jasnooką rodzinę
 • drugi nahn – uzyskiwał pełne obywatelstwo oraz prawo do podróżowania (więcej o tym tutaj)

Ludzie pełniący specjalne funkcje w miastach (oraz ich pomocnicy/czeladnicy) są objęci specjalną ochroną:
Lirin (Droga Królów) – Jesteśmy z drugiego nahnu i pełnimy w mieście ważną funkcję, ja jako chirurg, ty jako mój jedyny uczeń. Zgodnie z prawdą, jesteśmy zwolnieni ze służby wojskowej.

Niektóre postacie i ich pozycja społeczna:

 • Amaram – trzeci Dahn
 • Jakamav – trzeci Dahn
 • Rind – dziesiąty Dahn
 • Kaladin – drugi Nahn poprzez urodzenie, niewolnik (Sas Nahn) po naznaczeniu przez Amarama, czwarty Dahn jako wojskowy, ze względu na rangę Kapitana przyznaną przez Dalinara Kholina oraz czwarty dahn przyznany oficjalnie po staniu się Odpryskowym (Świetlistym)
 • Shallan Davar – piąty Dahn
 • rodzina Kaladina – drugi Nahn

HISTORIA

Aharietiam – dla ludzi oznacza Ostatnie Spustoszenie – czas ostatniego ataku Pustkowców, na ponad 4,5 tysiąca lat przed koronacją króla Elhokara.

Odstępstwo – dzień, w którym Świetliści Rycerze porzucili swoje powołanie, odrzucając posiadane moce i rozwiązując zakony.

Hierokracja – zwana “Wojną straty” – są to wydarzenia mające miejsce na około pięćset lat przed wydarzeniami opisanymi w Drodze Królów. Kapłani próbowali doprowadzić do osiągnięcia władzy nad światem, poprzez kontrolowanie doktryny, a przez to ludzi. Nikomu, oprócz nielicznym członkom Kościoła, nie wolno było znać teologii, a ludzie uczeni byli posłuszeństwa w stosunku do kapłanów.

Kadash w Drodze Królów powiedział: Kapłani twierdzili, że prości ludzie nie mogą zrozumieć religii ani Wszechmocnego. Tam, gdzie powinna królować otwartość, były szepty i dym. Kapłani zaczęli opowiadać o wizjach i proroctwach, choć coś takiego zostało potępione przez samych Heroldów. Wiązanie Pustki to mroczna i zła rzecz, a jej sednem jest próba przewidzenia przyszłości.

Hierokracja została zakończona przez Słonecznego (ostatniego króla Alethich przed rozpadem; poprzednika Gavilara)

MAGIA

EKONOMIA

System walutowy, prawdopodobnie taki sam w całym Rosharze opiera się na kulach i znajdujących się w nich kamieniach szlachetnych.

Kule (ang. spheres) to szklane paciorki, zawierające klejnot w środku, mające zdolność do pochłaniania Burzowego Światła. Jedynym sposobem na ich napełnienie jest wystawienie kul na działanie Arcyburzy. Kule mają zdolność do emanowania światłem, dzięki czemu mogą służyć również jako jego źródło (jako lepsze odpowiedniki świec). Burzowe Światło w kulach wyczerpuje się z upływem czasu (około tygodnia), a jego ilość zależy od wielkości klejnotu w środku i jego rodzaju. Są znane także jako źródło energii dla fabriali. Kula utraciwszy światło, stawała się bura, matowa, przez wielu ludzi nieakceptowana w handlu, z uwagi na możliwość padnięcia ofiarą oszustwa. Z uwzględnieniem drobnej straty, można było wymienić bure je u bankierów, którzy napełniali je światłem w strzeżonych skrytkach.

Rozmiary kul charakteryzują ich nominał:

Nominał Wartość Dodatkowo
Broam Równowartość czterech marek lub dwudziestu odłamków Zapewnia światło kilku świec
Marka Równowartość pięciu odłamków Zapewnia trochę mniej światła niż jedna świeca
Odłamek Jeden odłamek Zapewnia słabe światełko

Klejnoty – dziewięć z dziesięciu znanych* są używane w systemie walutowym. Nie jest wiadomo czy dziewiątym jest Heliodor czy Dymny kwarc, ale pozostałe są potwierdzone jako kamienie walutowe.

Wartości części z nich nie są znane, jednak wiadomo, że szmaragdy mają największą wartość, a diamenty najmniejszą. Jest tak ze względu na ich użyteczność w procesie Dusznikowania. Szmaragdy są wykorzystywane przy tworzeniu żywności, a diamenty np. szkła.

Tablica wartości klejnotów w kulach
Typ Esencja Odłamki Marka Broamy
Diament Światłość 1 diamentowy odłamek 5 diam. odłamków 20 diam. odłamków
Granat krew 5 diam. odłamków 25 diam. odłamków 100 diam. odłamków
Rubin Iskra 10 diam. odłamków 50 diam. odłamków 200 diam. odłamków
Szafir Zefir 25 diam. odłamków 125 diam. odłamków 500 diam. odłamków
Szmaragd  Miąższ 50 diam. odłamków 250 diam. odłamków 1000 diam. odłamków

Wartości ametystów, topazów, cyrkonii, heliodoru/dymnego kwarcu są jeszcze nieznane.