Organizacje i grupy

Jak przystało na wielki kontynent, Roshar obfituje w nacje, a w każdej funkcjonują mniejsze i większe społeczności, organizacje, zrzeszenia. Prezentujemy spis tych, które mają znaczenie dla naszej lektury. Strona będzie uzupełniana o kolejne grupy.

Artifabrianie – niewielka społeczność uczonych, zajmująca się tworzeniem fabriali. Nie uzewnętrzniają poza nią wiedzy o swoim fachu. Artifabrianką jest Navani Kholin.

Kobaltowa Gwardia – straż przyboczna rodu Kholin.

Milczący Zbieracze – grupa lekarzy i chirurgów ze szpitala w Kharbrath’cie, zajmujących się na polecenie króla miasta zbieraniem ostatnich wyznań umierających, mających charakter wizyjny. Zaprzysięgają całkowitą dyskrecję. Ich aktualny przywódca to Joshor.

Mosty – jednostki militarne, stworzone w celu przenoszenia i ustawiania mostów nad rozpadlinami podczas wojny na Strzaskanych Równinach. Kierowano tam niewolników, nierokujących wojowników, jeńców. Mostowi byli posyłani przodem, przed armią, co skutkowało bardzo wysoką śmiertelnością w jednostkach. Nie istniała możliwość wystąpienia lub ucieczki z jednostki.

Pieśniarze Świata – organizacja opowiadaczy historii. Ich zadaniem jest podróżowanie w najdalsze zakątki Rosharu, aby głosić wiedzę w postaci opowiadania rzeczywistej historii. Pieśniarzem można zostać jedynie poprzez termin u innego Pieśniarza. Prawdopodobnie została założona przez Heroldów.  Znani członkowie to Hoid i Sigzil.

Rada Pięciorga – rada dowódcza ludu Parshendich. Każdy członek reprezentował dane grupy, poprzez pozostawanie cały czas w formie, którą ci przybierają. Aktualny skład rady: Abronai, Chivi, Davim, Zuln, Eshonai.

Veristitalianie – to formacja uczonych, zajmująca się odnajdowaniem faktów i praw aktualnych czasom współczesnym, poprzez badania historyczne. Członkowie działają swobodnie, na własną rękę. Znaną nam Veristitalianką jest księżniczka Jasnah Kholin.

Wyobrażacze  Rodzaj kultu. Jego członkowie sądzili, że gdyby udało się doprowadzić do powrotu Pustkowców, Świetliści również by powrócili. Wierzyli, że jeśli człowiek posiada moce potencjalnego Rycerza, objawią się one w obliczu prawdziwego zagrożenia życia, by go uratować. Swoim wewnętrznym członkom organizowali próby poddając ich realnemu niebezpieczeństwu, na przykład zrzucając z urwiska czy stawiając pod urządzeniem z opadającym głazem, zwykle w ten sposób prowadząc do jego śmierci. Przechowywali wiedzę o zakonach Świetlistych Rycerzy. Organizację poznajemy z opowieści Tefta (SŚ, str. 741).