Hemalurgia zazwyczaj jest znana czytelnikom najsłabiej z trzech Metalicznych Sztuk. Czas to zmienić.

Zalecam zapoznanie się z artykułem o Trzech Krainach, gdyż wprowadza on wiedzę potrzebną do zrozumienia tego artykułu 🙂

Hemalurgia

Hemalurgia jest jedną z trzech manifestacji Inwestytury na Scadrial, lokalnie nazywanych trzema Sztukami Metalicznymi. Jej podstawowym mechanizmem jest przeszczepianie fragmentów Sieci Ducha.

Hemalurgia polega na przebiciu ofiary kolcem, który musi dotknąć krwi (płynąca krew jest w jakiś sposób związana z Krainą Ducha). Kiedy kolec przebija ofiarę w odpowiednim punkcie, odrywa znajdującą się tam część Sieci Ducha, która przylepia się do kolca. Następnie, gdy kolec jest wbijany w Hemalurga, ten fragment zostaje wepchnięty w jego Sieć Ducha. Oczywiście, fragment jest wciąż związany z kolcem i gdyby go usunąć, Hemalurg straciłby zdolność (albo cokolwiek tam było) znajdującą się w nim. Można o tym myśleć jak o duchowej transplantacji.

Hemalurgia jak na razie jest jedyną znaną nam manifestacją o sumie ujemnej. Przy przebijaniu hemalurgicznym kolcem moc jest tracona. Jest to określane jako rozkład Hemalurgiczny: najpierw następuje duży spadek mocy, potem – gdy kolec przebywa poza ciałem – moc spada logarytmicznie (podobnie jak przy procesach połowicznego rozpadu pierwiastków radioaktywnych – co stały okres moc spada o połowę). Dlatego właśnie przy tworzeniu Inkwizytorów kolec po przebiciu dawcy natychmiast wbijany był w odbiorcę, by zminimalizować utratę mocy. Gdy kolec przebywa poza ciałem, można zapobiec rozkładowi pokrywając kolec krwią.
Dzielenie kolca na mniejsze, jak to ma miejsce w przypadku kolczyków Ścieżkowców, oprócz fragmentacji powoduje kolejne straty mocy.

Hemalurgia w działaniu

Śmierć nie jest konieczna w Hemalurgii. Dawca mógłby przeżyć odpowiednio ostrożnie przeprowadzone przebicie kolcem; jednakże o ile fizyczne obrażenia nie muszą mieć trwałych konsekwencji, to oderwanie kawałka Sieci Ducha bardzo by tę osobę zmieniło. Ma to jeszcze pewne konsekwencje związane ze śmiercią i tym co po niej przychodzi (o tym na razie nie mogę mówić bardziej szczegółowo), ale bez żadnych implikacji dla życia pośmiertnego.

Hemalurgiczne właściwości metali

Każdy metal może ukraść jedynie określone atrybuty czy zdolności.

Metal Hemalurgiczny efekt
Żelazo Kradnie ludzką siłę
Stal Kradnie allomantyczne moce fizyczne
Cyna Kradnie ludzkie zmysły
Cyna z ołowiem Kradnie feruchemiczne moce fizyczne
Cynk Kradnie ludzką stabilność uczuć
Mosiądz Kradnie feruchemiczne moce umysłowe
Miedź Kradnie ludzkie zdolności umysłowe
Brąz Kradnie allomantyczne moce umysłowe
Kadm nieznane
Stop bizmutowy nieznane
Złoto nieznane
Elektrum nieznane
Chrom nieznane
Nicrosil nieznane
Aluminium Kradnie allomantyczne moce wzmocnienia
Duraluminium nieznane

Warto zauważyć, że o ile każdy z kolców kradnących moce Allomantyczne może kraść je ze ściśle określonej grupy czterech metali (na przykład stalowy kolec może ukraść allomantyczne żelazo, stal, cynę lub cynę z ołowiem), to w przypadku Feruchemii sprawa jest nieco bardziej skomplikowana z powodu niejasnego zgrupowania metali – na przykład kolec z cyny z ołowiem kradnie nie tylko feruchemiczną stal czy cynę z ołowiem, ale również feruchemiczne złoto. Na chwilę obecną, nie wiemy które metale kradną dokładnie które moce feruchemiczne.

Za pomocą kolca z atium można ukraść dowolną zdolność, cechę lub atrybut; do tego taki kolec będzie lepiej utrzymywał moc.
W czasach Ostatniego Imperium Hemalurdzy sądzili, że atium kradnie allomantyczne moce temporalne. Przyczyną tych błędnych przekonań były (bardzo kosztowne) eksperymenty Inkwizytorów, w których udawało się za pomocą kolca z atium przekazywać zdolności z tej grupy. Rozsądnym założeniem wydaje się, że po potwierdzeniu tej hipotezy zarzucono dalsze badania z powodu ogromnej wartości atium.

Kolce kradnące ludzkie atrybuty trwale zwiększają możliwości odbiorcy; tak więc kolossy z czterema kolcami będą miały siłę prawie pięciu ludzi, ale nie znaczy to, że przestaną się męczyć.

© Ben McSweeney

Punkty wiążące

Choć Hemalurgia wywołuje moje obrzydzenie, nie może nie robić na mnie wrażenia jako sztuka.

W Allomancji i Feruchemii biegłość i subtelność wynikają ze sposobu wykorzystania własnych mocy. Najlepszym Allomantą nie musi być ten, który jest najpotężniejszy, ale ten, który najlepiej panuje nad Przyciąganiem i Odpychaniem metali. Najlepszy Feruchemik to ten, który najlepiej radzi sobie z uporządkowaniem informacji zawartych w miedziomyśli albo najlepiej manipuluje swoim ciężarem za pomocą żelaza.

Jednakże tajemnicą Hemalurgii jest wiedza, gdzie umieścić kolce.
Bohater Wieków, s. 401

W Hemalurgii miejsca które można przebijać kolcami są ściśle określone. Nazywane są one punktami wiążącymi i w ludzkim ciele znajduje się ich między 200 a 300.

Punkt, w którym nastąpiła Hemalurgiczna kradzież nie musi być tym samym, w który wbito powstały kolec. Wydaje się, że Inkwizytorzy standardowo napełniali kolce przebijając nimi serce, ale – jak wiemy – wbijali je w różne inne części ciała.
Fakt, że przy napełnianiu kolca tak często przebijane było właśnie serce (tworzenie Inkwizytorów, akty Hemalurgii dokonane przez Zniszczenie) nie znaczy bynajmniej, że nie można przebić w tym celu innej części ciała.

Hemalurgiczne konstrukty

Każdy akt Hemalurgii narusza Sieć Ducha, ale Hemalurgicznym konstruktem jest tylko taka istota, które w wyniku Hemalurgii przeszła znaczącą fizyczną przemianę. Zatem ludzie z małą ilością kolców się nie klasyfikują, nawet jeśli kolec powinien ich teoretycznie zabić; na przykład Zane, z sercem przebitym kolcem był Hemalurgiem, ale nie był konstruktem Hemalurgicznym.

Kolossy

Tworzone są z ludzi za pomocą czterech żelaznych kolców. W efekcie zyskują siłę prawie pięciu ludzi, jednak fizycznej deformacji towarzyszy także znaczące uszkodzenie umysłu. Zmianie ulega nie tylko siła ich mięśni, ale całość organizmu – rosną przez całe życie, ich skóra nie rośnie, metabolizm pozwala im jeść ziemię etc.

Podczas Katacendre Harmonia zmienił kolossy w normalnie rozmnażającą się rasę. Kiedy młody koloss dorasta może przyjąć kolce i stać się prawdziwym kolossem. Jest to kwestia wyboru.
Kolossy mogą rozmnażać się z ludźmi, jak to wynika z obecności ludzi z krwią kolossów.

Kandra

Kandra nie różnią się fizycznie od mgielnych upiorów. Jednakże mgielne upiory mają problemy z myśleniem z powodu blokady między Krainą Fizyczną i Kognitywną; kandra z kolei umieją myśleć. Zdolność myślenia dają im Błogosławieństwa, dwa kolce zawierające ten sam ludzki atrybut. Oprócz obdarowywania zdolnością do myślenia kolce mają dodatkowe efekty:

  • Błogosławieństwo Siły. Żelazne kolce zwiększają siłę kandra, wzmacniając mięśnie.
  • Błogosławieństwo Świadomości. Cynowe kolce wzmacniają zmysły kandra.
  • Błogosławieństwo Stałości. Cynkowe kolce zapewniają stabilność uczuciową kandra. Rzadko stosowane.
  • Błogosławieństwo Przytomności. Miedziane kolce zwiększają zdolności umysłu, zapewniając m.in. możliwość skupienia się mimo rozpraszających warunków bądź fizycznego dyskomfortu, wyraźne wspomnienia, odporność na szaleństwo czy niemożność stracenia przytomności z powodu szoku. Błogosławieństwo to również częściowo równoważy umysłową słabość spowodowaną przez Hemalurgię; z tego powodu kandra z tymi kolcami jest znacznie mniej podatny na kontrolę Zniszczenia.

Po usunięciu kolców kandra powracają do postaci mgielnego upiora; z jednym kolcem zachowują ograniczone zdolności umysłowe. Możliwe jest więcej Błogosławieństw niż te cztery, ale na razie są nam nieznane.

Stalowi Inkwizytorzy

Tworzeni z ludzi za pomocą dziewięciu do jedenastu kolców (liczba ta wzrosła nawet do powyżej dwudziestu podczas kontroli Zniszczenia) zawierających moce allomantyczne i feruchemiczne. Ich charakterystyczną cechą była para kolców przebijających głowę na wylot umieszczonych w oczodołach – zamiast wzroku Inkwizytorzy polegali na liniach stali i żelaza aby widzieć. Tatuaże Inkwizytora wskazywały m.in. ich pierwotną allomantyczną zdolność. Kanton Inkwizycji preferował Szperaczy, jako że ich wrodzona zdolność w połączeniu z kolcem z allomantycznym brązem dawała w rezultacie Szperaczy zdolnych przebijać chmury miedzi.

Z powodu dużej liczby kolców ich Sieć Ducha wymagała spinającego kolca trzymającego ją razem; kolec ten wbity był w plecy, usunięcie go skutkowało śmiercią.

Chimery (spoilery – Cienie Tożsamości)

Są to stwory wykorzystane przez Paalm aby zatrzymać lub opóźnić Waxiliuma Ladriana. Zostały przez nią stworzone z ludzi za pomocą pojedynczych kolców z nieznanego metalu zawierających nieznany atrybut (osobiście podejrzewam, że były napełnione zwierzęcymi atrybutami). Przypominają psy – są czworonożne, ich stawy łokciowe i kolanowe zginają się w złą stronę, oczy są całkowicie czarne, czaszki pogrubione.

Związek z Odpryskiem

Tak jak w innych manifestacjach Inwestytury, Intencja Odprysku nie jest bezpośrednio związana z efektami działania, ale z tym jak uzyskuje się moc.
Niszczy się zarówno dawcę (nawet jeśli by przeżył akt Hemalurgii, jego dusza jest uszkodzona) jak i wypacza odbiorcę; dlatego mózgi Inkwizytorów owijały się wokół kolców, serce znajdowało się w innym miejscu et cetera; tłumaczy to też fizyczną deformację kolossów.
Przy dużej ilości kolców dusza jest zbyt uszkodzona i potrzebny jest spinający kolec, który utrzymuje resztę kolców razem – u Inkwizytorów znajdował się w kręgosłupie, po jego usunięciu umierali.
Usunięcie kolca cofa zmiany, które pozwalały przeżyć z kawałkiem metalu przebijającym ciało – w przypadku kolców w tak ważnych miejscach jak serce czy oczodoły powoduje to śmierć.

Ważnym elementem jest Skaza Hemalurgiczna, która pozwala Allomantom zewnętrznych umysłowych metali (albo Zniszczeniu) kontrolować konstrukty Hemalurgiczne. Jest ona spowodowana uszkodzeniem Sieci Ducha.

EDIT: Co ciekawe, żeby posługiwać się Hemalurgią nie trzeba pochodzić ze Scadrial. Jest skupiona na zabieraniu i niszczeniu, a to jedyne o co dba Zniszczenie. Zatem każdy może jej używać. (źródło)

Losowe ciekawostki o krwi i ostrych kawałkach metalu

x Po uwolnieniu Zniszczenia niektórzy Inkwizytorzy zyskali kolce z atium obdarowujące ich feruchemiczną mocą magazynowania wieku. Stąd Marsh ma odpowiednie moce umożliwiające Łączenie wieku – zwyczajnie wziął kolec z ciał Inkwizytorów zabitych przez Vin.

x Nie mamy pojęcia, jaki efekt dałaby próba spalenia Hemalurgicznego kolca – Brandon udzielił przynajmniej dwóch wzajemnie sprzecznych odpowiedzi w tej kwestii.

x Można używać kolca jako metalmyśli.

x Kolec Zane’a dawał mu allomantyczną stal. Obdarowywał go ekstremalnie wielką precyzją przy Odpychaniu Stali.

x Zniszczenie mógł mówić do Ostatniego Imperatora, bo jego bransolety były kolcami lub działały jak kolce. Nie, wciąż nie wiemy co, jak ani czemu. ¯\_(ツ)_/¯

x Hemalurgia działa na zwierzętach. Na drzewach nie bardzo.

x Hemalurgia została użyta na innej planecie.

x Człowiek zyskuje Hemalurgiczny potencjał już w chwili poczęcia.

x Można za pomocą kolca ukraść związane Ostrze Odprysku, przenosząc więź bezpośrednio do odbiorcy kolca.

x Hemalurgicznie darowana Feruchemia jest mniej wydajna; z tego powodu Inkwizytorzy musieli więcej czasu spędzać napełniając metalmyśli. Część energii jest tracona – w porównaniu do normalnego Feruchemika, przy tym samym czasie i tempie magazynowania, w metalmyśli Inkwizytora będzie znajdowało się mniej ładunku.

x Hemalurgiczne kolce uczyniły by bardzo dziwne rzeczy Elantryjczykom. Od Elantryjczyków można by uzyskać za pomocą Hemalurgicznego kolca więcej niż od większości innych ludzi.

Na razie to tyle – zapraszam do komentarzy 🙂